Skip to primary content : Skip to first level navigation : Skip to second level navigation : Skip to third level navigation (if available)

Yörünge Logo

Veri Yönetimi

DataKuruluşunuzun büyüklüğü ne kadar olursa olsun, kaçınılmaz olarak, farklı şekillerde saklanan kritik bilgi ve veriler elde edeceksiniz. Dikkatli veri yönetimi ve organizasyonu, hem işiniz için, hem de uyumlu bir düzen için temel gereksinimlerden biridir.
Yörünge, en uygun ve sistematik çözümün oluşturulması ve geliştirilmesi de dahil olmak üzere; sistemlerin tüm yönetimini, işletimini ve veritabanı kaynaklarını sunmaktadır.

Mevzuata Uygunluk

Yasal gereklilikler, verinin ele alınış ve saklanış şekli konusundaki zorlayıcı talepleri ile, işletmeler üzerinde büyük baskı oluştururlar. Yörünge, Veri Yönetimi gereksinimlerinizi değerlendirecek, ihtiyaçlarınızı dinleyecek ve akıllı bir veri depolama politikası tasarlayıp uygulayarak, şu andaki ve gelecekteki veri depolama gereksinimlerinizi karşılayacaktır.

Web sitesi Geliştirme

Yörünge, veritabanınız ile entegre olan ve şirketiniz için hiç durmadan çalışabilecek bir web sitesi tasarlayıp geliştirebilir.

Veri Yönetimi Çözümlerimizin İçeriği: