Skip to primary content : Skip to first level navigation : Skip to second level navigation : Skip to third level navigation (if available)

Yörünge Logo

Varlık Yönetimi

Bilişim Teknolojileri varlık ve hizmetlerinin etkin yönetimi, BT maliyetlerini büyük ölçüde azaltır ve verimliliği artırmaya yardımcı olur. Etkili varlık yönetimi uygunluk yarattığı gibi, gerçek zamanlı varlık değerlendirmesine de olanak sağlar.

Bilişim Teknolojileri Varlık Yönetiminin Hedefleri

Bilgi Teknolojileri Varlık Yönetimi (ITAM)'nin iş uygulamalarının bir takım ortak hedefleri vardır:

BT Varlık Yönetimi hedeflerin başarılmasına bütünsel ve proaktif bir yaklaşım sağlamak için, bilgi teknolojileri varlıklarını fiziksel, teknolojik, sözleşme yoluyla ve finansal yönleriyle bir bütün olarak ele alır.

Kobiler için BT Varlık Yönetimi'nin genel olarak içeriği: